Společnost JVS spol. s r.o. byla založena v prosinci roku 1993 za účelem provádění občanské a bytové výstavby  na základě živnostenského listu, který zní na: „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.
Vzhledem k tomu, že firma má také vlastní aktivity v oblasti realit je oprávněna podnikat také v oboru „koupě a prodej nemovitostí“.

V současné době se zabýváme převážně občanskou , bytovou a průmyslovou výstavbou. Jedná se převážně o stavby takzvaně „na klíč“ tzn., že provádíme a dodáváme kompletní stavbu. Řemesla, která nejsou zastoupena v profesích mezi našimi pracovníky, provádíme pomocí subdodávek.

Převážná část staveb se nachází na okrese Znojmo, ale toto není pravidlem a jsme ochotni a  schopni působit v celé České republice.

Organizace je členěna na výrobní úsek, ekonomický úsek a přípravu výroby.

Společnost se pravidelně účastní výběrových řízení jak na státní , tak i na soukromé zakázky.    V současné době  máme  45 zaměstnanců.

 

 

Ing.Václav Šalomoun
                
 majitel firmy